Organisatieontwikkeling

Ontwerp & advies

Een organisatie is een sociaal systeem wat interacteert en streeft naar overleving. Eenvoudiger gezegd: een organisatie kan worden gezien als een doelgericht samenwerkingsverband. En precies in de laatste twee woorden kun je het onderscheid vinden tussen enerzijds de doelstellingen van een organisatie en anderzijds de organisatiestructuur die dit voor elkaar moet krijgen. Op het moment dat de doelstellingen niet helder zijn of de organisatiestructuur niet passend bij de doelstelling, ontstaan er problemen in een organisatie. Naast ambitieuze doelstellingen die je met de organisatie voor ogen hebt, is het belang van een medewerker die zich veilig en plezierig voelt, en die zich kan ontwikkelen minstens zo belangrijk. Om twee redenen: ten eerste omdat we vinden dat dit sowieso de morele plicht is van iedere organisatie, en ten tweede omdat gemotiveerde en gecommiteerde medewerkers veel harder werken en bereid zijn het beste van zichzelf te laten zien om de organisatiedoelen te behalen.

Organisatieontwikkeling

Aanpak

Onderzoek van de vraag

We starten bij de vraag: wat is de opdracht? Wat is de ambitie? Wat is het doel? Wat speelt er achter de vraag? Welke signalen neem je waar? Welke contextuele veranderingen zijn van invloed op de vraag? Je leest het al; we vragen jou en je team het hemd van het lijf. Realiseer je goed dat hier de bewustwording begint. Want stilstaan bij het nu is iets wat toch weinig in organisaties gebeurt. Afhankelijk van de vraag faciliteren we voor deze fase zogenaamde ‘vraag verkennende sessies’ of interviewen we sleutelfiguren in de organisatie. In deze fase kun je niet om ons heen en zul je ons aantreffen in je bedrijf. We willen voelen, dichtbij zijn, de wandelgangen horen praten en tussen de regels door luisteren. Daarnaast bouwen we aan een vertrouwensrelatie om optimaal te kunnen samenwerken.

Diagnose van het nu

Op basis van deskresearch en de verzamelde informatie uit de vraag verkennende sessies en/of interviews stellen we een Ist-situatie (huidige situatie) op die we naast de Soll-situatie (toekomstige en wenselijke situatie) leggen. Deze GAP-analyse wordt uitgewerkt in een scenario die wij jullie presenteren. In deze fase trekken we ons even terug. We nemen afstand om te kunnen zien wat er nu is en wat er in potentie voor de organisatie ligt.

Draagvlak en besluiten

In een bijeenkomst met beslissers (en betrokkenen) bespreken we de scenario's en hoe die het best bijdragen aan succes. Commitment van alle sleutelfiguren is cruciaal voor succes. Afhankelijk van de complexiteit besteden we veel aandacht aan het vergroten van het draagvlak en het ambassadeurschap in de organisatie. We werken het scenario uit in een in een concrete strategie en een praktisch plan van aanpak die gericht zijn op het halen van gestelde Soll-situatie. Je ziet ons in deze fase weer veel en regelmatig. We zijn nabij om ja-knikkers die nee-doen vroegtijdig te signaleren en bij te staan. Weerstand is een signaal waar je goed naar zou moeten luisteren omdat het waardevolle informatie kan geven of omdat de weerstand van een sleutelfiguur een grotere groep in de organisatie kan representeren. Aandacht is in deze fase van groot belang.

Let’s go fase

Wat doen we dan? Soms niets omdat je tevreden bent met de stappen die zijn gezet en het advies wat is verkregen. Organisaties hebben echt niet bij ieder veranderproces hulp nodig van een externe adviseur. Heel vaak is verandering veel krachtiger als het wordt gedragen door de interne ambassadeurs. Wij juichen dit alleen maar toe.

Soms is begeleiding wel prettig. Bijvoorbeeld als het gaat om complexe processen, veel onrust in de omgeving van de organisatie of een gebrek aan resources. De Beukelaar Groep ontwikkelt de begeleiding van een veranderproces op maat en we helpen je organisatie, afdeling of team met het implementeren van het herontwerp of de verandering.

Bekijk ons aanbod:

Talentmanagement

Mensen werken het beste, leren sneller, nemen initiatief en zijn het meest betrokken wanneer ze werk doen dat past bij hun drijfveren, talenten, cognitieve vaardigheden en competenties. Wanneer je als bedrijf aan de slag wil met talentmanagement dan draagt een passende structuur bij aan het succes. Zicht krijgen op de talenten van de medewerkers, de teamsamenstelling en de benodigde talenten voor een functie zijn een eerste stap in de goede richting. Echter, het doorvoeren van integraal talent vraagt meer. Nieuwsgierig naar wat? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende informatiesessie.

Ontwikkel Parade

De Ontwikkel Parade is een krachtige organisatie interventie met als doel structuur- en cultuurelementen aan elkaar verbinden om zo een ware Boost te geven aan de ontwikkeling van de afdeling of organisatie. Deze ‘big-scale’ interventie kenmerkt zich door de diversiteit van verschijningsvormen. Iedere parade is anders en volledig op maat gemaakt. Voor een sfeerimpressie bekijk het filmpje hieronder.

Nieuwsgierigheid is een van de grote geheimen voor een gelukkig leven

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?