Leiderschap

Leiderschap is een actie, niet een positie

Een leider is iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het volle potentieel van medewerkers en zijn netwerk te laten ontwikkelen. Om dit goed te kunnen doen zijn er een aantal basisvaardigheden en kenmerken cruciaal. Een leider heeft op de eerste plaats moed nodig. In een leidinggevende positie ben je kwetsbaar voor feedback, voor afkeur en falen. De hoogste bomen vangen namelijk de meeste wind. Ondanks dat gevoel van kwetsbaarheid en het bijbehorende ongemak, maakt een goede leider als het erop aankomt de juiste keuzes. Niet alleen voor zichzelf, maar juist voor de hele groep. Hiervoor is moed nodig. Het vergroten van het zelfbewustzijn is een belangrijk component. Want hoe je bent, is hoe je leidt. Leiderschap is de vaardigheid om leiding te geven aan je eigen leven, aan een groep mensen, en aan een organisatie. Om dit goed te doen is zelfbewustzijn, oog hebben voor de ander, en een duidelijke visie nodig.

Leiderschap

Bekijk ons aanbod:

Op maat gemaakt

Leiderschapsprogramma’s

De stijl van leiderschap heeft invloed op de manier waarop de mensen in je organisatie hun werk uitvoeren. Er is niet één goed een passende leiderschapstijl voor iedere organisatie. Het is maatwerk. De Beukelaar Groep ontwikkelt leiderschapsprogramma’s speciaal voor jouw bedrijf. Ook al zal de stijl van leiderschap verschillen ten opzichte van andere organisaties, onze aanpak kent een duidelijke opbouw. Allereerst ben je leider van jezelf. Zelfreflectie en een goed zelfbeeld is de basis in de leiderschapsontwikkeling. Hoe jij bent is hoe je leidt. Leiderschap vraagt om het omgaan met angsten en kwetsbaarheid. Je staat voor een visie, voor een groep, voor iets dat groter is dan jijzelf. Jezelf kennen is dan het meest waardevolle instrument wat je in handen kunt hebben.

Als de basis goed is kan je gaan werken aan de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn bij het leiden van anderen. Bijvoorbeeld kennis van het effect wat jouw gedragingen hebben op de groep die je leidt. Daarnaast is het ontwikkelen van een helicopterview en het opzetten van een strategische bril nodig om vanuit het belang van de organisatie te kunnen opereren. Welke kansen liggen er nu voor me? Hoe kan ik die klant overtuigen om samen te gaan werken? En moet ik gaan investeren of bezuinigen? Het sparren over jouw strategische keuzes helpt je om een blanco blik te werpen op de thema’s die nu spelen in jouw organisatie. Leiderschapstrajecten in organisaties zijn integrale processen die leiden tot meer efficiënt en sterk leiderschap.

Op maat gemaakt

Traject en investering in overleg

Executive coaching

Met grote verantwoordelijkheden komen ook grote twijfels en kwetsbaarheid. Ben jij (top)manager of bestuurder en zoek jij iemand om op hoog niveau mee te sparren op zowel strategisch als persoonlijk niveau, grote kans dat we je kunnen helpen. Onze executive coaches hebben een bedrijfskundige achtergrond waardoor er gemakkelijk geschakeld kan worden tussen strategie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Traject en investering in overleg

Telefonische intake, digitale meting en terugkoppeling van 120 minuten

ACT coaching

Leiderschap begint bij het goed kennen van jezelf. Want jij alleen bent het instrument om je team aan te sporen, te enthousiasmeren of te veranderen. Als je echt een stap wil zetten als leider of professional dan is de ACT analyse en coaching van harte aan te bevelen. In tegenstelling tot andere assessments combineert dit assessment tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien worden in dit onderzoek de innerlijke drijfveren duidelijker, op beelden reageren we namelijk impulsiever en meer intuiïtief, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Deze combinatie van tekst en beeld maakt ACT® (Analytical Competence Tool) effectief en uniek. De manier van coaching is kort en intensief, maar kan natuurlijk gecombineerd worden met een langer traject.

Telefonische intake, digitale meting en terugkoppeling van 120 minuten

Telefonische intake, digitale meting en terugkoppeling van 90 minuten

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichts bij hun ware aard ligt. Dit voorkeursgedrag komt voort uit talenten. Talenten zijn de persoonlijke eigenschappen die tot uitdrukking komen in alle taken die mensen goed en met plezier doen. Wanneer die talenten worden gebruikt komt er energie vrij en gaan de dingen makkelijker. In een werksituatie is het vaak moeilijk om je ware talent te herkennen en benoemen omdat er in een werksituatie altijd ook sprake is van gewenst gedrag (functieomschrijving) en getoond gedrag (competenties). Deze twee types gedrag zeggen nog niet alles over de eigen persoonlijke voorkeur en dus het persoonlijke talent van een persoon. Als gewenst gedrag en getoond gedrag in lijn zijn met persoonlijk talent zul je meer gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in het werk. De TMA maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. In de TMA talentanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. De analyse wordt gedaan met behulp van een online vragenlijst bestaande uit 312 vragen. Na het invullen van de TMA vragenlijst worden de antwoorden geanalyseerd en ontstaat de zogenaamde ‘ruggengraad’ of ‘talentencirkel’ waarin snel zichtbaar wordt waar de talenten liggen. Je ontvangt een uitgebreid rapport waarin de resultaten op een gedragsbeschrijvende manier worden toegelicht en binnen de context geplaatst. In het validatiegesprek van 90 minuten onderzoek je samen met een TMA professional wat de uitkomst voor je betekent.

Telefonische intake, digitale meting en terugkoppeling van 90 minuten

6 sessies van 75 minuten

Persoonlijke & professionele coaching

Zoek niet naar geluk, zoek naar betekenis. Dan volgt het geluk vanzelf. Onze coaches helpen jou daarbij. Om te groeien als mens en professional is het wijs om zo nu en dan de ruimte te nemen om met een coach te sparren over je (werkende) leven. De vragen wie ben jij, wat wil jij, en wat kun jij staan altijd centraal. Coaching kan zowel binnen op een van onze vestigingen (Noordwijk of Soestdijk), of buiten tijdens een wandeling.

6 sessies van 75 minuten

6 sessies van 90 minuten

Transformational presence

Deze vorm van coaching is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en leert je hele specifieke technieken aan om in allerlei situaties te kunnen toepassen. Transformational presence is een methode die in Amerika door Alan Seal is ontwikkeld en wordt bij De Beukelaar Groep aangeboden in de vorm van coaching en training door een van onze officieel erkende trainers.

6 sessies van 90 minuten

24 uur inclusief verblijf, lunch, diner en ontbijt.

24 uur met...

Van 12 uur ’s middags tot 12 uur de volgende dag ben je samen met een coach van De Beukelaar Groep in een van onze coachhuisjes op diverse locaties. Dat betekent samen eten, samen slapen en samen werken aan de thema’s die voor jou van belang zijn. Een zeer intensieve en diepgaande coachingmethode.

24 uur inclusief verblijf, lunch, diner en ontbijt.

Nieuwsgierigheid is een van de grote geheimen voor een gelukkig leven

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?