Leiderschapsontwikkeling Rabobank

Leiderschaps ontwikkeling Rabobank

De Beukelaar Groep ontwikkelde samen met de Rabobank een leiderschapstraject waarbij het gevestigde Management zo veel mogelijk zelf aan zet was. Zo ontstond ruimte om als Management verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en de cultuur binnen de afdeling. De Beukelaar Groep ondersteunt en faciliteert dit leerproces.

De Manager als Mentor

Een bijzondere vorm van leren en reflecteren is het mentorschap dat we binnen de Rabobank steeds meer en beter weten in te zetten voor de groei en ontwikkeling van onze managers. Ervaren managers begeleiden en ondersteunen minder ervaren managers in de ontwikkeling. Hierbij is het motto: ga niet op je kennis en ervaring zitten: deel het uit. Hoe meer je uitdeelt, hoe meer je terug krijgt. Bijvoorbeeld in de vorm van feedback. Niet alleen minder ervaren managers leren in dit mentorschap, ook de Mentor-Managers.

Teamontwikkeling ‘s Heerenloo

Investeren in de teamontwikkeling is voor mij nu de basis van leidinggeven. Ik ben onderdeel van het team en geniet ervan om met het team te ervaren dat we meer resultaten boeken wanneer we meer stil staan bij de samenwerking en ieders rol in het team. De begeleiding van de beukelaar groep, die met niet gebruikelijke werkvormen mij en mijn team weten te raken in het hart en te inspireren in het hoofd.

Continue verbeteren

We hebben van De Beukelaar Groep geleerd dat teamontwikkeling iets is dat je moet onderhouden, een proces dat je samen vormgeeft en waar je aandacht voor blijft houden. Zo krijg je een team dat continue blijft leren en verbeteren

Organisatieontwikkeling Novo Nordisk

Organisatie ontwikkeling Novo Nordisk

Een onderdeel van de organisatieontwikkeling was meer aansturen op openheid en duidelijkheid. Wees open en duidelijk over de plek van de verantwoordelijkheden. De Beukelaar Groep is in deze begeleiding altijd de waakhond voor deze balans.

Kijk ook naar de cultuurkant van organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling vindt plaatst als het management en bestuur in hun gedrag het voorbeeld geeft. Dus naast coaching op verschillende niveaus door De Beukelaar Groep, hebben we ook een leiderschapstraject opgestart op maat en in lijn van onze visie en missie.

Kijk ook naar de cultuurkant van organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling vindt plaatst als het management en bestuur in hun gedrag het voorbeeld geeft. Dus naast coaching op verschillende niveaus door De Beukelaar Groep, hebben we ook een leiderschapstraject opgestart op maat en in lijn van onze visie en missie.